Masz inne pytania lub wątpliwości?

Wyślij list na adres:
Opella Healthcare Poland Sp. z o. o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
Tel: 22 280 00 00

możesz także
uzupełnić formularz internetowy:
Uzupełnij formularz
kontaktowy

Aby zgłosić niepożądane działanie leku lub inną informację o bezpieczeństwie stosowania produktu Opella - Healthcare Poland Sp. z o.o. Kliknij tutaj